Zagreb, 16. lipnja 2020.

Privremena obustava zaprimanja zahtjeva za izdavanje hrvatske kratkotrajne vize

S ciljem suzbijanja i sprječavanja širenja koronavirusa COVID-19, privremeno se, do daljnjega, obustavlja zaprimanje zahtjeva za izdavanje hrvatske kratkotrajne vize u hrvatskim veleposlanstvima/konzulatima.

Obustava zaprimanja zahtjeva ne odnosi se na sljedeće kategorije osoba:

 • članovi obitelji hrvatskih državljana (bračni drug i dijete)
 • osobe kojima je odobren privremeni boravak u svrhe iz članka 47. Zakona o strancima (Narodne novine, br. 130/11, 74/13, 69/17 i 46/2018), ili im je izdana dozvola za boravak i rad u Republici Hrvatskoj, a za ulazak im je potrebna viza
 • zdravstveni zaposlenici, istraživači u zdravstvu i zaposlenici u skrbi za starije osobe te osobe koje zahtijevaju hitno medicinsko liječenje
 • prijevoznici robe i drugo prometno osoblje, u mjeri u kojoj je to potrebno
 • diplomati, policijski službenici u obavljanju svojih poslova, službe i timovi civilne zaštite, osoblje međunarodnih organizacija i međunarodno vojno osoblje u obavljanju svojih funkcija
 • putnici u tranzitu, pod uvjetom da mogu dokazati mogućnost ulaska u zemlju odredišta

Ovom kategorijom osoba obuhvaćeni su i pomorci u tranzitu, što podrazumijeva i pomorce koji u Hrvatsku dolaze radi ukrcaja/iskrcaja.

 • osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih razloga kao što su:
 • smrtni slučaj u obitelji - sudjelovanje na sprovodu
 • ozbiljni i hitni zdravstveni razlozi, pod uvjetom da je predočena medicinska dokumentacija i poziv hrvatske zdravstvene ustanove
 • vlasništvo nekretnine u Hrvatskoj, pod uvjetom da je predočen vlasnički list
 • vlasništvo plovila na vezu u hrvatskoj luci, pod uvjetom da je predočen dokaz o tome.

Navedene kategorije osoba podliježu mjerama i dužne su se pridržavati mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za jačanje nadzora nad širenjem koronavirusa COVID-19 za hrvatske i strane državljane koji ulaze u Republiku Hrvatsku.